Er du ?

  • Serviceinnstilt
  • Kundeorientert
  • Nøyaktig
 

Vil du jobbe med?

  • Salg og service
  • Markedsføring
  • Kommunikasjon
 

Del 1: Teoretisk del – 12 uker

Denne delen av kurset foregår på skolen i klasser på inntil 15 deltakere. De teoretiske fagene bygger på programområdene i videregående skole.

 

Kommunikasjon og service

Dreier seg om samspillet mellom kunde og selger, samt grunnleggende ferdigheter i forhold til skriftlige og muntlige uttrykksmetoder

Salgsforberedelse

Planlegging og gjennomføring av ulike markedsføringstiltak. Beherske interne rutiner og systemer for bestilling og mottak. Enkle økonomiske beregninger

Salg og oppfølging

Ulike salgsmetoder i forhold til kunder og kundegrupper Yte service og gi informasjon i forhold til kundebehov Håndtering av elektroniske kassesystemer, og penger Aktuelt lovverk innenfor forbrukerlovgivning

 

Gjennomføring og metode:

3 dager i uken, fra kl 08.30 – 14.00 Undervisningen legges opp med variasjon av individuelt arbeid, gruppearbeid, prosjekter og ekskursjoner.

 

Del 2: Praksisplass i bedrift – 12 uker

Praksisplassen varer i 12 uker, og kan forlenges i tråd med individuell handlingsplan. Sjansen for å få videre jobb er stor etter godt gjennomført kurs- og praksisperiode. Deltakerne får veiledning og hjelp til å skaffe seg praksisplass på et ønsket arbeidssted. Eksempler på arbeidsplasser er: Butikker, kiosker, salgskontorer, innkjøpskontorer, kundeinformasjon og lignende.. Det vil være noe oppfølging fra skolen i løpet av praksisperioden, og deltakeren kan be om mer oppfølging hvis det oppstår behov.

   

Gjennomføring:

Arbeidstiden i praksis er full stilling. 5 dager per uke, 08.00 – 16.00, eller som bedriftens arbeidstid. Dersom deltakeren ønsker redusert stilling, må dette avtales med NAV og arbeidsplassen

Skriftlig eksamen og kursbevis:

Det arrangeres en skriftlig tverrfaglig eksamen etter kurset (før praksisperioden) , hvor deltakerne får bestått eller ikke bestått.

   

Litt om oss:

Kompetansepartner tilbyr forskjellig typer kurs og utdanning til voksne. Våre tilbud er hovedsakelig rettet mot personer med avklaringsbehov i forhold til fremtidig arbeidsliv. Alle våre kurs er lagt opp med høy grad av individuell oppfølging og tilpassing, og vi har et stort fokus på trivsel og miljø. Våre veiledere har både formell pedagogisk og faglig bakgrunn, samt lang undervisningserfaring for personer med ulike avklaringsbehov. Alle som deltar på kurs hos oss får tilbud om coaching i forhold til fremtidig arbeidsliv, og får nødvendig hjelp til å skrive CV og jobbsøknader, samt innføring i bruk av data.

   

Praktiske opplysninger:

Studiesteder: Ås – Skoleveien 2, 1430 Ås

Informasjon og påmelding:

Anita J. Bråthe (Ås) Telefon : 481 09 371 E-post : anita@kpartner.net