Er du ?

  • Glad i tall og økonomi
  • Nøyaktig
  • Pålitelig

Vil du jobbe med?

  • Jobbe med regnskap
  • Jobbe med ordre og faktura
  • Være en ressursperson i bedriftens økonomi

 

Del 1: Teoretisk del – 6 måneder

Denne delen av kurset foregår på skolen i klasser på inntil 15 deltakere.
Forutsetning for kurset vil være grunnleggende datakunnskaper.

Kurset gir grunnleggende innføring i regnskapsteori, økonomisystem, ordre og fakturering. Som autorisert Visma Software Education Partner gir vi deg opplæring i bruk økonomisystemet; Visma Global. Gjennom hele kurset legges det stor vekt på praktisk anvendelse av teori og IT-systemer, slik at opplæringen i størst mulig grad er yrkesrettet.

Undervisningen legges opp med variasjon av undervisning og individuelt arbeid.

 

Del 2: Praksisplass i bedrift – 12 uker

Praksisplassen varer i 12 uker, og kan forlenges i tråd med individuell handlingsplan. Sjansen for å få videre jobb er stor etter godt gjennomført kurs- og praksisperiode.
Deltakerne får veiledning og hjelp til å skaffe seg praksisplass på et ønsket arbeidssted.
Eksempler på arbeidsplasser er: regnskapskontor, regnskapsavdeling i bedrift, ordrekontor, kontorarbeid og lignende.
Det vil være noe oppfølging fra skolen i løpet av praksisperioden, og deltakeren kan be om mer oppfølging hvis det oppstår behov.

 

Gjennomføring:

Arbeidstiden i praksis er full stilling.
5 dager per uke, 08.00 – 16.00, eller som bedriftens arbeidstid.
Dersom deltakeren ønsker redusert stilling, må dette avtales med NAV og arbeidsplassen

Skriftlig eksamen og kursbevis:

Det arrangeres en heldags eksamen/sertifisering i Visma Global etter kurset(før praksisperioden) hvor deltakerne får bestått eller ikke bestått.

 

Litt om oss:

Kompetansepartner tilbyr forskjellig typer kurs og utdanning til voksne.
Våre tilbud er hovedsakelig rettet mot personer med avklaringsbehov i forhold til fremtidig arbeidsliv.
Alle våre kurs er lagt opp med høy grad av individuell oppfølging og tilpassing, og vi har et stort fokus på trivsel og miljø.
Våre veiledere har både formell pedagogisk og faglig bakgrunn, samt lang undervisningserfaring for personer med ulike avklaringsbehov.
Alle som deltar på kurs hos oss får tilbud om coaching i forhold til fremtidig arbeidsliv, og får nødvendig hjelp til å skrive CV og jobbsøknader, samt innføring i bruk av data.

 

Praktiske opplysninger:

Studiesteder:

Ås – Skoleveien 2, 1430 Ås

 

Informasjon og påmelding:

Anita J. Bråthe (Ås)
Telefon : 481 09 371
E-post : anita@kpartner.net