Målgruppe

Kurset passer for deg som ønsker jobb med lønn og/eller personal i en lønns- personalavdeling.

Forkunnskaper: Data, kjennskap til regnskap er en fordel

 

Innhold

Kurset gir grunnleggende innføring i lønnsteori, lovverk og elektronisklønnssystem. Som autorisert Visma Software Education Partner gir vi deg opplæring i bruk av Visma Lønn. Gjennom hele kurset legges det vekt på praktisk anvendelse av teori og IT-systemer, samt integrasjon mot økonomisystem, slik at opplæringen i størst grad er yrkesrettet. Siste del av kurset ligger det et selvstendig arbeide med case på ca en måned, deretter avsluttes kurset med en sertifiserende eksamen i Visma Lønn. Etter endt opplæring, vil vi være behjelpelig for de som har fullført kurset
med å få en praksisperiode innenfor lønn- og personal på 12 uker.

CV/jobbsøk inngår i kurset.

 

Start/Varighet

3 dager i uken; mandag, onsdag og fredag.
Oppstart 29 okt 2012 – 27 feb 2013 (vi holder stengt i forbindelse med julen)
Tilbudspris kr 19 500,-