Vi tilbyr kurs til:

  • Offentlig sektor, NAV- med vekt på kurs for yrkesrettet attføring.

  • Bedrifter – oppdrag for eksterne kursleverandører og interne bedriftskurs.

Vi holder kurs innen:

Velg et kurs typen