Kompetansepartner Øst AS er et lite firma som gjennom de siste årene har drevet utstrakt opplæringsvirksomhet i Oslo, Akershus og Østfold. Virksomheten har hovedsaklig vært basert på salg til store og små kurstilbydere og undervisningsinstitusjoner. Vår kompetanse og pedagogikk har ført til at vi har blitt vel ansett og mye etterspurt blant våre samarbeidspartnere. Vi har faste oppdrag for NAV, Utdanningshuset m.f.
1. september 2003 åpnet vi eget kurssenter I Ås Sentrum, hvor vi primært har kurs for de med avklaringspenger. Etter å ha arbeidet med voksenopplæring i en årrekke, har vi sett mange eksempler på hva opplæring kan bety for hvert enkelt individ, og det er gjennom den pedagogiske prosessen vi ser at mange oppdager å “skape” noe. For mange er det viktig å komme seg ut av en mer eller mindre passiv tilværelse, og skape en meningsfylt tilværelse med nytt innhold og nye muligheter, både når det gjelder samfunnsliv og yrkesliv. Vi setter derfor stort fokus på pedagogikk og gjennomføringen av opplæringen.
Vår pedagogikk går i hovedtrekk ut på å tilrettelegge opplæringen mest mulig etter hver enkelts behov med tett oppfølging. Dette vil gjøre elevene i stand til å arbeide målrettet, bli aktive deltagere i skolemiljøet, få økt selvtillit og ikke minst tilegne seg ny kunnskap til et fremtidig aktivt yrkesliv. Vi har valgt å etablere oss i Ås for å være lett tilgengelige for mange.
Ås er et knutepunkt i forhold til jernbane både fra Sarpsborg, Moss, Ski og innover mot Oslo. Våre lokaler ligger i gangavstand fra jernbanen (2 min), og for de som ønsker å benytte egne bil, er det rikelig med gratis parkeringsplasser.
Våre lokaler er ypperlig til vårt bruk, og vi har klart å lage en gjennomgående intim atmosfære med lyse og trivelige undervisningsrom i ulike størrelser. Vi har et fullt utstyrt kjøkken som kan benyttes av alle til å lage lunsj. Sist men ikke minst, vi holder til midt i sentrum, slik at det er gangavstand til bank, post, lege, kafeer og alle forretningene.