Vår faste lærerstab består av:

  • Lars A. Eriksen, Daglig leder

  • Anita J. Bråthe, Avdelingsleder

  • Ann Elizabeth Nilsen, Opplæringskonsulent

  • Lene Davidsen, Opplæringskonsulent

  • Nezir Jashari, Opplæringskonsulent

  • Birgit Hedenskog, Opplæringskonsulent