Velkommen

Kompetansepartner Øst AS er et lite firma som gjennom de siste årene har drevet utstrakt opplæringsvirksomhet i Oslo, Akershus og Østfold. Virksomheten har hovedsaklig vært basert på salg til store og små kurstilbydere og undervisningsinstitusjoner. Vår kompetanse og pedagogikk har ført til at vi har blitt vel ansett og mye etterspurt blant våre samarbeidspartnere. Vi har faste oppdrag for NAV, Utdanningshuset m.f.

Vi tilbyr kurs til:

  • NAV- med vekt på yrkesrettede kurs for de på avklaring eller som skal ut i arbeid av annen årsak.

  • Bedrifter - oppdrag for eksterne kursleverandører og interne bedriftskurs.

Vi holder kurs innen: